Fondsenwerving

In het Antoni van Leeuwenhoek zetten wij ons dagelijks in om topkwaliteit te leveren van zowel onze zorg aan patiënten als het wetenschappelijk kankeronderzoek. Multidisciplinaire teams van chirurgen, oncologen, radiotherapeuten en verpleegkundigen zoeken continu naar de beste behandelplannen voor elke individuele patiënt.

Vanuit de voortdurende ambitie kanker te ontrafelen en de behandeling ervan te verbeteren, combineert het Antoni van Leeuwenhoek de zorg voor kankerpatiënten met hoogstaand en grensverleggend onderzoek. Hierdoor zijn de nieuwste inzichten en technieken zo snel mogelijk beschikbaar voor patiënten. Andersom geven ervaringen in de dagelijkse zorg het onderzoek richting. Zo ontstaan er steeds nieuwe, betere behandelingen. Daarvoor is behalve de kennis en inzet die wij zelf leveren veel geld nodig. Ons onderzoek wordt voor een belangrijk deel betaald uit giften en donaties.


Het kankeronderzoek heeft in de afgelopen jaren grote vorderingen gemaakt. Bestaande behandelingen zijn sterk verbeterd, nieuwe behandelwijzen zijn ontwikkeld en het inzicht in waarom kankercellen blijven delen is enorm toegenomen. Het blijft nodig om meer onderzoek te verrichten om de kennis van dit complexe proces verder te vergroten en waar mogelijk toe te passen in betere behandelingsmethoden.


Iedere donatie, klein of groot, is welkom en draagt bij aan kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek. Daarom is er de Antoni van Leeuwenhoek Foundation. De Antoni van Leeuwenhoek Foundation vormt de schakel tussen een donatie en ons onderzoek.

Kerncijfers fondsenwerving

€ 360.000

door vaste donateurs


€ 1.200.000

door grote gevers


€ 759.000

door diverse acties


€ 340.000

via bedrijven


€ 69.000

via nalatenschappen en stichtingen