Wij behandelen vele tumorsoorten, maar specialiseren ons op veel voorkomende en zeldzame tumorsoorten

Het onderzoek en de behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek richt zich op hoogcomplexe, zeldzame en veel voorkomende tumoren. We blijven ons inzetten voor behandeling en genezing van de meest voorkomende kankersoorten: darmkanker, huidkanker, borstkanker, longkanker en prostaatkanker.

Huidkanker


Het Huid- en Melanoom Centrum van het Antoni van Leeuwenhoek is een multidisciplinair centrum waar de verschillende specialisten op het gebied van huidkanker nauw samenwerken. Zo kunnen zij op efficiënte wijze optimale zorg bieden.

Darmkanker


Darmkanker is de derde meest voorkomende kankersoort in Nederland. Onze artsen, verpleegkundigen en onderzoekers van het AVL Darmkankercentrum zetten zich iedere dag voor de volle 100% in om patiënten de meest optimale behandeling te geven met de hoogste kwaliteit van leven.

Borstkanker


Eén op de zeven vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. In 2017 kregen ruim 17.000 vrouwen de diagnose borstkanker. Gelukkig is borstkanker steeds beter te genezen. Het Antoni van Leeuwenhoek is dé expert in Nederland op het gebied van borstkanker. Vorig jaar vonden bijna 9.000 vrouwen de weg naar het AVL Borstkankercentrum voor (snel)diagnostiek, behandeling, second opinion en wetenschappelijke studies.

Prostaatkanker


Patiënten met prostaatkanker worden gezien door multidisciplinaire teams van o.a. urologen, internisten, radiotherapeuten en verpleegkundigen. Samen zoeken zij naar de beste behandelplannen voor elke individuele patiënt. Eerlijke voorlichting over verschillende behandelvormen is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Samen kijken we welk behandelplan het meest optimaal is.

Longkanker


In 2017 werden in het Antoni van Leeuwenhoek ruim 2.600 patiënten behandeld met de diagnose longkanker. De behandeling bij longkanker is divers: opereren, bestralen, chemotherapie en immuuntherapie. Het Antoni van Leeuwenhoek kan vrijwel alle denkbare behandelmogelijkheden bieden. De behandelingen worden in multidisciplinair teams besproken en aan de individuele patiënt aangepast.

‘We kijken mee en zijn gesprekspartner’

Arlette van der Kolk, lotgenoot, belangenbehartiger en bestuurslid patiëntenvereniging Stichting Olijf: ‘Stichting Olijf behartigt de belangen van vrouwen met gynaecologische kankers en hun naasten. Het Antoni van Leeuwenhoek is een kenniscentrum met gespecialiseerde zorg voor gynaecologische kankers, waarmee we een goede samenwerking hebben. We worden geregeld betrokken bij het opstellen van nieuwe landelijke richtlijnen, onderzoeken en financieringsvoorstellen. Als ervaringsdeskundigen kijken we mee en zijn we gesprekspartner. Kwaliteit van leven speelt een steeds belangrijkere rol, daar kijken we naar en daarin vinden we elkaar.’

Arlette van der Kolk, patiëntenvereniging Stichting Olijf

‘Opereren met de nieuwste 3D-navigatietechniek sprak me meteen aan’

Als Pauolo de Jong (71) een agressieve vorm van prostaatkanker blijkt te hebben, wordt zijn prostaat operatief verwijderd. Maar al snel zijn er uitzaaiingen in de lymfeklieren. Het Antoni van Leeuwenhoek stelt voor, hem vóór bestraling te opereren met de nieuwste 3D-navigatietechnologie, de Logi-Knife, ook wel de TomTom in de operatiekamer genoemd. De behandeling is klaar en Pauolo staat onder controle.