Patiëntparticipatie

Het Antoni van Leeuwenhoek hecht sterk aan patiëntenparticipatie. Door gebruik te maken van het perspectief van de patiënt, kunnen we de kwaliteit van de zorg verder verbeteren. Patiënten brengen structureel kennis en ervaringen in, die bijdragen aan verbeteringen in de zorg en mede vormgeven aan ons beleid.

Patiëntenraad
De Patiëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten die op de zorg van het Antoni van Leeuwenhoek zijn aangewezen. De raad denkt mee over onderwerpen die voor de patiënt van belang zijn en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur.

‘Waardevolle samenwerking’


Huisarts, Bart Meijman: ‘Voor patiënten met kanker is goed contact tussen het ziekenhuis en de huisarts altijd van toegevoegde waarde. Een huisarts kent de patiënt vaak langer en heeft andere kennis dan de specialist, bijvoorbeeld over de thuissituatie. Dat kan helpen in het nemen van beslissingen over de behandeling. Met een goed geïnformeerde huisarts kunnen patiënten hun situatie, opties en dilemma’s doornemen.’

Bart Meijman, huisarts