Samenwerkingen

Het Antoni van Leeuwenhoek werkt op nationaal en internationaal gebied nauw samen. Voor veel Nederlandse ziekenhuizen hebben we een belangrijke consultfunctie. Per maand geven onze specialisten ruim 200 uur advies aan specialisten van andere ziekenhuizen over specifieke tumorsoorten. Dit gebeurt via videoconsulten. Hieronder staat bij welke ziekenhuizen we deze consultfunctie hebben. Ook staan op deze kaart onze overige samenwerkingsverbanden in Nederland.

Rood staat voor onderlinge samenwerking, als gezamenlijk opereren.

Blauw staat voor een consultfunctie van Antoni van Leeuwenhoek bij het ziekenhuis.

Het gele plusje staat voor een nevenvesting van radiotherapie.

Koos Boering, directeur a.i. KWF

‘We versterken elkaar’

Koos Boering, directeur a.i. van KWF Kankerbestrijding: ‘In 2017 hebben we gekeken hoe we de samenwerking nog effectiever kunnen invullen. We hebben de gezamenlijke KPI’s (Kritieke Prestatie-Indicatoren) verder verscherpt op doelmatigheid, effectiviteit, bedrijfsvoering en de impact van het onderzoek op de wetenschap en de patiënt. Dit is belangrijk voor onze samenwerking en om aan onze achterban inzichtelijk te maken waarom en hoe we ons committeren aan het excellente kankeronderzoek dat aan het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek wordt gedaan.’